KURS PRAWA JAZDY kat B+E

KURS PRAWA JAZDY KAT B+E

Przed rozpoczęciem szkolenia

Kandydat na kurs ma obowiązek złożyć w Urzędzie Miasta lub odpowiednim Starostwie właściwym ze względu zameldowania odpowiednie dokumenty:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy (druk do pobrania w urzędzie)
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów
  • wyraźną i aktualną fotografię o wymiarach 35mm x 45 mm 
  • kserokopia posiadanego prawa jazdy

Kursant w terminie dwóch dni roboczych otrzymuje Profil Kandydata na Kierowcę (PKK numer identyfikacyjny kandydata na kierowcę), z którym udaje się do wybranego Ośrodka Szkolenia Kierowców.

KATEGORIA  B+E  PRAWA JAZDY

uprawnia do kierowania :

- pojazdem określonym w kat. B łącznie z przyczepą, przy czym dopuszczalna masa     całkowita przyczepy nie może przekraczać 3,5 tony

- ciągnikiem rolniczym z przyczepą ( przyczepami )

- pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami )

WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW

  - ukończone 18 lat

  - posiadanie prawa jazdy kat B

  - odpowiedni stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim

DO KURSU PRAWA JAZDY KAT B+E NIE SĄ WYMAGANE BADANIA PSYCHOLOGICZNE


Szkolimy na Renault Trafic

Copyright © LOSK Paweł Wróblewski - azureusNET.pl